Urząd Gminy Mochowo

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Mochowo
Gmina wiejska

776-13-59-362

mazowieckie
sierpecki
Mochowo
Mochowo
Mochowo 20 Email: mochowo@wp.pl
09-214

Telefon Wójt Gminy 24 276 33 33

Telefon Sekretariat, sprawy organizacyjno - kadrowe - 24 276 33 33, 276 31 78, e-mail gmina@mochowo.pl

Telefon Sekretarz Gminy 24 276 33 33 e-mail mochowo@wp.pl

Telefon Skarbnik Gminy 24 276 31 90 lub. 24 2763333 wew. 206, e-mail skarbnik@mochowo.pl

Telefon Kierownik USC 24 276 31 76 lub 24 2763333 wew. 212, e-mail usc@mochowo.pl

Telefon Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 24 276 31 16, lub 24 2763333 wew. 210, e-mail zprzestrzenne@mochowo.pl

Telefon z-ca kierownika USC, sprawy obronne i działalności gospodarczej 24 276 31 76, lub 24 2763333 wew. 212, e-mail dzgospodarcza@mochowo.pl

Telefon sprawy ewidencji ludnosci i dowodów osobistych 24 276 31 76, lub 24 2763333 wew. 213, e-mail eludnosci@mochowo.pl

Telefon obsługa organów samorządowych 24 275 01 96, lub 24 2763333 wew. 216, e-mail rada@mochowo.pl

Telefon zagospodarowanie przestrzenne, zamówienia publiczne, inwestycje 24 276 31 16 lub 24 2763333 wew. 211, e-mail zpubliczne@mochowo.pl

Telefon gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości; ochrona środowiska; opłaty za wodę i ścieki; bieżące remonty dróg; straże pożarne 24 276 35 17; 24 275 89 94, lub 24 2763333 wew.208, e-mail nieruchomosci@mochowo.pl; osrodowiska@mochowo.pl, gkomunalna@

Telefon księgowość, wymiar podatków i opłat 24 276 31 90, e-mail finanse@mochowo.pl, podatki@mochowo.pl,

Telefon księgowość oświatowa, płace, kasa, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych 24 276 33 33 wew. 219 kasa, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych wew. 218 e-mail oswiata@mochowo.pl

Telefon Pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 24 276 31 91, e-mail gops.mochowo@op.pl

21 572 153 PLN
4,00 %
143,6 km²
6 127 mieszkańców

34 9038 0004 3915 9043 2000 0010

1427032

776-16-15-078

000536380

611015773

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz.7.00 do godz. 15.00
Wtorek od godz. 8.00 do godz. 16.00

21 066 490,20

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lutego 2011 17:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Sobieszek
Ilość wyświetleń: 104886
05 stycznia 2015 07:42 (Krystyna Sobieszek) - Aktualizacja danych.
05 stycznia 2015 07:41 (Krystyna Sobieszek) - Aktualizacja danych.
05 stycznia 2015 07:36 (Krystyna Sobieszek) - Aktualizacja danych.
Realizacja: IDcom.pl